17.09.2018

Zrównoważone budownictwo w projektach oraz praktyce gospodarczej


17 września 2018 r. w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego odbędzie się XXI spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) dotyczące zrównoważonego budownictwa w projektach oraz praktyce gospodarczej.

Celem wydarzenia jest: 

  • umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami,
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi projektami i naborami projektów,
  • zaprezentowanie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców przez instytucje otoczenia biznesu funkcjonujące na uczelniach wyższych,
  • przedstawienie korzyści płynących ze współpracy B+R.


Spotkanie stanowi część odbywającej się w dniach 18-19 września 2018 r. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”.

IATI MBM daje możliwość nawiązania współpracy oraz zaprezentowania wyników własnych prac badawczych lub doświadczeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia do dnia 15 września br. przyjmuje Agnieszka Czaplicka-Kotas z biura IATI AGH (tel.: 12 617 48 52, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl).

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Miejsce: Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (Kraków, ul. Warszawska 24)

Program (plik pdf)