17.09.2018

Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego


W dniach 17-21 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się 61 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego współorganizatorem jest Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Zjazdy Naukowe Polskiego Towarzystwa Chemicznego mają bogatą tradycję, sięgającą roku 1923, a od lat 60. XX wieku odbywają się corocznie w różnych ośrodkach akademickich w kraju. Kraków był miejscem obrad ostatni raz w 2002 roku.

Zjazdy są największą i najważniejszą konferencją dla środowiska polskich chemików, w których rokrocznie uczestniczą pracownicy naukowi polskich uczelni, jednostek naukowych PAN, pracownicy branżowych instytutów badawczych oraz badawczych laboratoriów przemysłowych, a także nauczyciele szkolni, czyli osoby związane z badaniami, aplikacjami i dydaktyką w obszarze chemii i nauk pokrewnych.

15 sekcji naukowych 61. Zjazdu PTChem obejmuje tematycznie cały obszar współczesnej chemii, co w połączeniu z faktem, iż uczestnikami zjazdu są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i nauczyciele chemii oraz młodzi dopiero początkujący adepci tej dyscypliny nauki, wskazuje na ważny aspekt edukacyjny tej konferencji. Odbędzie się 13 wykładów plenarnych, które wygłoszą m.in. laureaci medali i wyróżnień Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zaplanowano także ok. 500 wykładów sekcyjnych i referatów oraz ok. 1000 prezentacji plakatowych.

Udział przedstawicieli wszystkich ośrodków akademickich w Polsce będzie doskonałą okazją do nawiązania współpracy między ośrodkami, a udział przedstawicieli przemysłu chemicznego tworzy wyjątkową okazję do budowania wspólnej platformy gwarantującej transfer doświadczeń pomiędzy przemysłem chemicznym wraz z jego bazą naukową a uczelniami wyższymi i instytutami PAN. 

Miejsce

Wydział Chemii UJ, (Kraków, ul. Gronostajowa 2)

Data

17-21 września 2018 r.

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Wydział Chemii UJ
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
Wydział Inżynierii i technologii Chemicznej PK
Instytut katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Kontakt

61zjazd@uj.edu.pl

WWW

http://www.61ptchem.chemia.uj.edu.pl/start