18.01.2018

Seminarium ACMiN


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH zaprasza na seminarium, które odbędzie się 18 stycznia 2018 r. o godz. 14.00.

Referat pt. „Badanie struktur kwantowych na powierzchni materiałów przy pomocy mikroskopii i spektroskopii prądu tunelowego (STM, STS, multiprobe STM, q-sensor STM/AFM)” wygłosi prof. dr hab. Marek Szymoński z Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miejsce: ul. Kawiory 30, bud. D-16, sala audytoryjna (1.02A)

Streszczenie wykładu

Rozwój skaningowej mikroskopii prądu tunelowego umożliwił konstrukcję i obrazowanie nanostruktur złożonych z indywidualnych atomów i molekuł o rozmiarach, które decydują o ich kwantowym charakterze. Z kolei ostatnie osiągnięcia w budowie mikroskopów STM i spektroskopowych metodach pomiaru prądu tunelowego pozwalają na bezpośrednie badanie kwantowych właściwości takich nanostruktur z nieosiągalną wcześniej precyzją. W szczególności w ostatnich dwóch latach zademonstrowano możliwości stabilnej pracy wysokorozdzielczych urządzeń wielopróbnikowych STM, dzięki którym realny staje się pomiar transportu elektronowego w planarnych strukturach kwantowych o rozmiarach mniejszych niż 50 nanometrów. Przedstawione zostaną między innymi ostatnie wyniki grupy badawczej prof. Marka Szymońskiego dotyczące pierwszych dwóch próbnikowych eksperymentów bezpośrednio testujących transport elektronowy w modelowym układzie o rozmiarach atomowych. Profesor pokaże jak przy pomocy ostrza STM można wytwarzać długie (do około 70 nm) 1-wymiarowe druty atomowe złożone z wakancji wodorowych na powierzchni pasywowanego germanu i krzemu oraz że transport elektronowy w takim układzie o rozmiarach pomiędzy 50 a 30 nm ma charakter kwasi-balistyczny i odbywa się poprzez praktycznie jednowymiarowe stany powierzchniowe π* niewysyconych wiązań tworzących nanodruty. Przy pomocy dwupróbnikowego układu STM/STS pokazane zostanie, jak można badać zjawiska interferencji kwantowej kwasi-cząstek biorących udział w takim transporcie. W końcowej części referatu przedstawione będą możliwości dalszego rozwoju badań tego rodzaju w oparciu o nową technologię wytwarzania nanowstążek grafenowych poprzez bezpośrednią syntezę na powierzchni odpowiednio dobranych prekursorów molekularnych.