17.10.2017

Przegląd nowości wydawniczych w Bibliotece Głównej


Biblioteka Głowna zaprasza pracowników naukowych uczelni na przegląd nowości wydawniczych, książek zagranicznych, prezentowanych przez firmę ABE-IPS.

Przegląd odbędzie się w budynku Biblioteki Głównej w Czytelni Książek Własnych, parter, pok. 5A, w dniach 17-20 października 2017 r. w godz. 9.00-16.00.

Wybrane książki zostaną zakupione przez Bibliotekę Główną w miarę jej możliwości finansowych. Wyboru książek do zakupu mogą dokonać wyłącznie pracownicy naukowi AGH.

Organizator prosi o dołączenie do wybranej książki następujących informacji: 

  • imię i nazwisko,
  • nazwa wydziału,
  • nr tel. służbowego,
  • nr karty bibliotecznej.