12.11.2019

Obchody jubileuszu 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus”


fot. Wojtek Korpusik-Wuka

W 2019 r. Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” obchodzi jubileusz 70-lecia. Z tej okazji zaprasza na szereg koncertów, które odbędą się w dniach 12-15 listopada br.

Zespół Pieśni i Tańca AGH „Krakus” im. Wiesława Białowąsa powstał przy AGH w 1949 r. Został założony przez ówczesnego studenta, a następnie asystenta i profesora Wydziału Metalurgii Wiesława Białowąsa.

Uczelnia udostępniła zespołowi pomieszczenia w różnych budynkach. Od 1965 r. „Krakus” ma siedzibę przy ul. Reymonta 15.

Obecnie zespół liczy 120 członków z czego 60% to studenci AGH. W „Małym Krakusie” tańczą i śpiewają dzieci pracowników uczelni, wychowanków zespołu oraz absolwentów AGH. 

„Krakus” bierze udział w wielu uczelnianych uroczystościach, z których najważniejsze to:

  • inauguracja roku akademickiego,
  • „skok przez skórę” z okazji Dnia Górnika,
  • „ślubowanie hutnicze” z okazji Dnia Hutnika,
  • nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa AGH,
  • nadanie godności Profesora Honorowego AGH,
  • nadanie nominacji doktorskich.


Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca AGH „Krakus” spotykają się z bardzo gorącym przyjęciem publiczności. Zespół gościł we wszystkich krajach Europy oraz w Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej. W ciągu 70-letniej historii wystąpił na scenie ok. 5000 razy, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych festiwalach.

Harmonogram koncertów jubileuszowych (miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 w Krakowie):

  • 12 listopada, godz. 17.00 i 20.00
  • 13 listopada, godz. 17.00 i 20.00
  • 14 listopada, godz. 18.00


Koncert galowy odbędzie się 15 listopada br. o godz. 17.00 w Nowohuckim Centrum Kultury.