28.06.2017

Jak ubiegać się o granty ERC? – warsztaty


Jak skutecznie ubiegać się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dowiedzą się 28 czerwca uczestnicy warsztatów zorganizowanych przez Imperial College London i PAN. Przez 10 lat granty ERC otrzymało jedynie 22 Polaków.

Granty ERC przeznaczone są dla wybitnych naukowców na różnych etapach kariery; finansują pionierskie i przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym przez okres do 5 lat. Uznawane są za najbardziej prestiżowy program grantowy w Europie. Współczynnik sukcesu polskich naukowców jest w nim jednak bardzo niski: wśród niemal 7 tys. badaczy, których badania ERC sfinansowała w ciągu 10 lat działania programu, znalazło się jedynie 22 Polaków.

Organizatorzy czerwcowych warsztatów - Imperial College London oraz Polska Akademia Nauk - chcą udzielić dodatkowego wsparcia polskim naukowcom aplikującym o grant ERC. Podczas spotkania zaproszeni eksperci podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z przygotowaniem, realizacją i oceną wniosku. Wśród nich znajdą się zarówno beneficjenci grantów ERC z Imperial College London, jak i eksperci oceniający wnioski grantowe. O tym, czego we wnioskach grantowych poszukuje Europejska Rada ds. Badań Naukowych, opowie z kolei członek rady naukowej ERC prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Autorzy najlepiej ocenionych zgłoszeń na warsztaty też będą mieli możliwość przedyskutowania swoich pomysłów badawczych podczas dwugodzinnej sesji konsultacji indywidualnych z zaproszonymi ekspertami. Następnego dnia zainteresowani uczestnicy będą również mogli wziąć udział w intensywnej sesji treningowej "Wniosek ERC krok po kroku" zorganizowanej przez Biuro Doskonałości Naukowej PAN.

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do naukowców z obszaru nauk ścisłych i nauk o życiu, którzy są zainteresowani składaniem wniosku ERC w konkursach Starting i Consolidator.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Staszica przy ulicy Nowy Świat 72 w Warszawie.

Warsztaty są bezpłatne, chęć uczestnictwa w nich należy jednak zgłosić poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca o godzinie 11.00.

Pełny program spotkania

Źródło: PAP – Nauka w Polsce