25.06.2021

III Forum Energetyki Rozproszonej. Lokalny wymiar transformacji energetycznej


25 czerwca 2021 r. w auli Centrum Ceramiki AGH (budynek B-8) w formie hybrydowej odbędzie się III Forum Energetyki Rozproszonej. Wiodącym tematem debaty będą kluczowe aspekty lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsce energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych.

Planowana jest dyskusja nad założeniami strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Uczestnicy forum będą również dyskutować o prawnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowaniach rozwoju energetyki rozproszonej, a także o mechanizmach wspierania lokalnych inicjatyw energetycznych. Przedstawione zostaną wnioski z pilotaży oraz dobre praktyki.

Prelegentami i uczestnikami debat będą politycy odpowiedzialni za transformację, przedstawiciele samorządu terytorialnego, liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej. Wydarzenie skierowane jest również do przedstawicieli inicjatyw energetycznych, koordynatorów klastrów energii oraz reprezentantów środowisk nauki, biznesu, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zainteresowanych współpracą przy rozwijaniu energetyki rozproszonej.

Udział w forum jest bezpłatny i wymaga rejestracji.

Szczegółowe informacje, formularz rejestracyjny, program

Prelegenci i paneliści będą obecni w auli Centrum Ceramiki AGH, a pozostali zainteresowani dołączą do nich zdalnie. W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną oraz ograniczeniami sanitarnymi organizatorzy dopuszczają możliwość udziału stacjonarnego części uczestników. Osoby zainteresowane taką formą udziału muszą zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu. O możliwości udziału stacjonarnego organizatorzy poinformują w odrębnym komunikacie wysłanym elektronicznie.

Organizatorami III Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Przewodniczącym Rady Konsorcjum jest Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, a członkami konsorcjum są Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 zł, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 zł).