28.09.2018

Europejska Szkoła Magnetyzmu


fot. Grzegorz Bukalski, KSAF AGH

W dniach 17-28 września 2018 r. w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH odbywać się będzie Europejska Szkoła Magnetyzmu (European School on Magnetism „ESM-2018”).

Uczestnicy European School on Magnetism już w ACMiN AGH – relacja

Wiodącym tematem tegorocznej ESM będzie „Magnetism by Light" – badanie i kontrolowanie zjawiska magnetyzmu za pomocą szeroko rozumianego „światła”, czyli promieniowania elektromagnetycznego w bardzo szerokim zakresie częstotliwości (od radiowych do promieniowania gamma). 

W Europejskiej Szkole Magnetyzmu uczestniczyć będzie 120 młodych naukowców i 16 wykładowców z 27 krajów świata. Podstawowym celem wydarzenia jest specjalistyczne kształcenie realizowane w oparciu o europejskich (w tym polskich) najwybitniejszych naukowców i najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą. ESM ma także na celu integrację młodych badaczy zajmujących się magnetyzmem oraz podjęcie wspólnych inicjatyw dotyczących wykorzystania europejskiej infrastruktury badawczej i wniosków o granty europejskie w ramach programu HORYZONT–2020.

Szczegółowe informacje

Miejsce

Wykłady: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (bud. D-16, sala audytoryjna)

Zajęcia praktyczne:

  • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH,
  • Katedra Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,
  • Katedra Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH,
  • Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. 

Data

17-28 września 2018 r.

Organizator

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

Współorganizatorzy

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

Kontakt

esm@magnetism.eu

WWW

http://www.esm2018.agh.edu.pl/