19.04.2018

e-Technologie w kształceniu inżynierów


W dniach 19-20 kwietnia 2018 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się V konferencja poświęcona innowacyjnej dydaktyce w kształceniu inżynierów. O kształceniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dyskutować będą praktycy z kilkunastu uczelni technicznych w Polsce.

Celem organizatorów wydarzenia jest zintegrowanie środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni technicznych wdrażających nowoczesne technologie w dydaktyce, oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie kształcenia inżynierów.

Miejsce:

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Informatyki (ul. Kawiory 21, bud. D-17)

Data:

19-20 kwietnia 2018 r.

Organizatorzy:

Centrum e-Learningu AGH

Politechnika Gdańska

Kontakt:

etee@agh.edu.pl 

www

http://etee.agh.edu.pl