22.09.2022

Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece. Jubileuszowa konferencja z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH


Plakat informujący o konferencji biblioteka w przestrzeni przestrzeń w bibliotece

W dniach 22–23 września 2022 r. w AGH odbędzie się jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH – Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece.

Uczestnicy wydarzenia podejmą temat biblioteki akademickiej jako przestrzeni będącej miejscem gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobów, ale przede wszystkim miejscem pracy, nauki, rozwoju, spotkań, podejmowanych wspólnie działań, inspiracji i kreatywności. Konferencji towarzyszyć będą stoiska wydawców literatury naukowej oraz dostawców specjalistycznych baz danych*.

Zaplanowane sesje konferencyjne

Sesja I – biblioteka jako przestrzeń wiedzy/nauki
działania bibliotek na rzecz wspierania środowiska akademickiego, działalność naukowa bibliotek, rola biblioteki w parametryzacji uczelni, bibliografie publikacji pracowników, bazy wiedzy

Sesja II – biblioteka jako przestrzeń inspiracji
projekty realizowane przez biblioteki, promocja zasobów, usług, czytelnictwa, działalność kulturalna bibliotek akademickich, biblioteka jako miejsce spotkań

Sesja III – biblioteka jako przestrzeń rozwoju
kształcenie bibliotekarzy, przyszłość zawodu, samokształcenie i rozwój zawodowy bibliotekarzy, nowe narzędzia pracy

Sesja IV – biblioteka jako przestrzeń architektoniczna
architektura bibliotek, aranżacja przestrzeni, wyposażenie, design w bibliotece, aktualne trendy w projektowaniu wnętrz bibliotecznych, funkcjonalnie biblioteki w przestrzeni kampusu akademickiego

*Stoiska dostawców baz danych i literatury naukowej będą prezentowane 22 września w holu Biblioteki Głównej AGH.

Data

22-23 września 2022 r.

Miejsce

AGH, sale Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (bud B-8)

Organizator

Biblioteka Główna AGH

www

konferencja.bg.agh.edu.pl

kontakt

konferencja@bg.agh.edu.pl