Rady ds. Kształcenia w Dyscyplinach

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz inżynieria biomedyczna

dr inż. Ryszard Klempka - koordynator (WEAIiIB)

dr hab. inż. Jerzy Baranowski - kierunek Automatyka i Robotyka (WEAIiIB)

dr inż. Wacław Gawędzki - kierunek Elektrotechnika (WEAIiIB)

dr inż. Joanna Grabska-Chrząstowska - kierunek Inżynieria Biomedyczna (WEAIiIB)

dr hab. inż. Krzysztof Kasiński, prof. AGH - kierunek Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB)

dr hab. inż. Witold Machowski, prof. AGH - kierunek Elektronika (WIEiT)

dr inż. Jacek Stępień - kierunek Elektronika i Telekomunikacja (WIEiT)

Katarzyna Bąk - przedstawiciel studentów (WEAIiIB)

 

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach informatyka techniczna i telekomunikacja

dr hab. inż. Renata Słota, prof. AGH - koordynator (WIEiT)

dr hab. inż. Barbara Mrzygłód, prof. AGH - kierunek Informatyka Techniczna (WIMiIP)

dr inż. Gabriel Rojek - kierunek Inżynieria Obliczeniowa (WIMiIP)

dr inż. Krzysztof Kluza - kierunek Computer Science (WEAIiIB)

dr inż. Jędrzej Byrski - kierunek Informatyka i Systemy Inteligentne (WEAIiIB)

dr hab. inż. Paweł Topa, prof. AGH - kierunek Cyberbezpieczeństwo (WIEiT)

dr inż. Anna Zygmunt - kierunek Informatyka (WEAIiIB, WIEiT)

dr hab. inż. Marcin Kurdziel, prof. AGH - kierunek Informatyka - Data Science (WIEiT)

dr Krzysztof Krassowski - kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce (WIEiT, WH, WIMiC)

dr inż. Paweł Kułakowski - kierunek Teleinformatyka (WIEiT)

dr hab. inż. Małgorzata Krawczyk, prof. AGH - kierunek Informatyka Stosowana (WFiIS)

Tomasz Zachwieja - przedstawiciel studentów (WIEiT)

 

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz, prof. AGH - koordynator (WILiGZ)

dr inż. Piotr Dybeł - kierunek Budownictwo (WILiGZ)

dr inż. Maciej Zajączkowski - kierunek Inżynieria Górnicza (WILiGZ)

dr hab. inż. Marta Sukiennik, prof. AGH - kierunek Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (WILiGZ)

dr Anna Hołda - kierunek Inżynieria Kształtowania Środowiska (WILiGZ)

dr inż. Małgorzata Śliwka - kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (WILiGZ)

dr hab. inż. Robert Duda, prof. AGH - kierunek Inżynieria i Ochrona Środowiska (WGGiOŚ)

dr hab. inż Robert Krzyżek, prof. AGH - kierunek Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH - kierunek Geoinformacja (WGGiIŚ)

dr inż. Robert Oleniacz - kierunek Inżynieria i Monitoring Środowiska (WGGiIŚ)

dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH - kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WWNiG)

dr hab. inż. Zbigniew Fąfara, prof. AGH - kierunek Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WWNiG)

prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński - kierunek Energetyka (WEiP)

dr hab. inż. Artur Wyrwa, prof. AGH - kierunek Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (WEiP)

Olga Romanek - przedstawiciel studentów (WEiP)  

 

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach inżynieria chemiczna oraz inżynieria materiałowa

dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH -koordynator (WIMiIP)

dr inż. Marta Ciesielka - kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna (WIMiIP)

prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik - kierunek Inżynieria Materiałowa (WIMiIP, WIMiC)

dr hab. inż. Marek Wojtaszek, prof. AGH - kierunek Metalurgia (WIMiIP)

dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH - kierunek Ceramika (WIMiC)

dr hab. inż. Łukasz Kotwica, prof. AGH - kierunek Chemia Budowlana (WIMiC)

dr inż. Marta Wójcik - kierunek Technologia Chemiczna (WIMiC, WEiP)

dr inż. Łukasz Jamrozowicz - kierunek Inżynieria Procesów Odlewniczych (WO)

dr hab. inż. Janusz Lelito, prof. AGH - kierunek Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (WO)

dr hab. inż. Marcin Brzeziński, prof. AGH - kierunek Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (WO)

dr hab. inż. Marzanna Książek, prof. AGH - kierunek Inżynieria Metali Nieżelaznych (WMN)

dr hab. inż. Krzysztof Żaba, prof. AGH - kierunek Inżynieria Produkcji i Jakości (WMN)

dr hab. inż. Artur Kawecki, prof. AGH - kierunek Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (WMN)

dr hab. inż. Piotr Żabiński, prof. AGH - kierunek Recykling i Metalurgia (WMN)

dr hab. inż. Grzegorz Czerski, prof. AGH - kierunek Paliwa i Środowisko (WEiP)

Renata Radzewicz - przedstawiciel studentów (WIMiC)

 

Rada ds. kształcenia w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

dr hab. inż. Sławomir Zimowski, prof. AGH - koordynator (WIMiR)

dr hab. inż. Marcin Rywotycki, prof. AGH - kierunek Inżynieria Ciepła (WIMiIP)

dr hab. inż. Mariusz Giergiel, prof. AGH - kierunek Automatyka Przemysłowa i Robotyka (WIMiR)

dr inż. Adam Pilch - kierunek Inżynieria Akustyczna (WIMiR)

dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH - kierunek Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa (WIMiR)

dr hab. inż. Piotr Kohut, prof. AGH - kierunek Inżynieria Mechatroniczna (WIMiR)

dr hab. inż. Krzysztof Michalczyk, prof. AGH - kierunek Mechanika i Budowa Maszyn (WIMiR)

dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk, prof. AGH - kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WZ)

Martyna Rojczyk - przedstawiciel studentów (WIMiR)

 

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach matematyka, nauki chemiczne oraz nauki fizyczne

dr hab. Krzysztof Rudol, prof. AGH - koordynator (WMS) 

dr hab. inż. Marek Smoluch, prof. AGH - kierunek Chemia w Kryminalistyce (WIMiC)

dr hab. inż. Aleksandra Jung, prof. AGH - kierunek Fizyka Medyczna (WFiIS)

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski - kierunek Fizyka Techniczna (WFiIS)

dr hab. inż. Renata Szymańska, prof. AGH - kierunek Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (WFiIS)

dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, prof. AGH - kierunek Nanoinżynieria Materiałów (WFiIS)

dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH - kierunek Matematyka (WMS)

Aleksandra Kukiełka - przedstawiciel studentów (WFiIS)

 

Rada ds. kształcenia w dyscyplinach nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne oraz nauki o zarządzaniu i jakości

dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH - koordynator (WH)

dr Jacek Wolak - kierunek Informatyka i Ekonometria (WZ)

dr hab. Piotr Górski, prof. AGH - kierunek Zarządzanie (WZ)

dr Maria Stojkow - kierunek Informatyka Społeczna (WH)

dr Magdalena Parus-Jankowska - kierunek Kulturoznawstwo (WH)

dr Dorota Żuchowska-Skiba - kierunek Socjologia (WH)

Emma Hasiak - przedstawiciel studentów (WZ)

 

Rada ds. kształcenia w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH - koordynator (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH - kierunek Ekologiczne Źródła Energii (WGGIOŚ)

dr inż. Kamil Cichostępski - kierunek Geofizyka (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH - kierunek Geoinformatyka (WGGIOŚ)

dr inż. Piotr Olchowy - kierunek Geologia Stosowana (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Anna Waśkowska, prof. AGH - kierunek Geoturystyka (WGGiOŚ)

dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. AGH - kierunek Inżynieria i Analiza Danych (WGGiOŚ)

Klaudia Kubacka - przedstawiciel studentów (WGGiOŚ)