Wysokowydajne górnicze kompleksy ścianowe

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie nowoczesnych elementów wiedzy inżynierskiej niezbędnej w realizacji zadań produkcyjnych, realizowanych przy wykorzystaniu technologii i technikiek sploatacji podziemnej węgla kamiennego systemami ścianowymi,  przy zastosowaniu wysokowydajnych górniczych kompleksów ścianowych.

 

Program studiów:

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu górnictwa oraz maszyn górniczych, pozwalające na pełne zaznajomienie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami i techniką podziemnej eksploatacji węgla kamiennego systemami ścianowymi.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do pracowników firm związanych z górnictwem podziemnym oraz do innych absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli  kierunki: Budowa Maszyn o specjalnościach maszyny górnicze podziemne, maszyny do eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych oraz Górnictwo i Geologia o specjalnościach górnictwo podziemne, eksploatacja złóż surowców mineralnych.

Słuchacze oprócz wiedzy w zakresie techniki i technologii eksploatacji uzyskają szeroki zakres informacji związanych z tak ważnym obszarem wiedzy w górnictwie, jakim jest kierowanie zespołem ludzkim.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 VI do 15 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o formie zapłaty (indywidualne lub zakładu pracy).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

20

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-2, pokój 16, parter lub pokój 7, parter

 

Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Krzysztof Krauze

tel.: 12 617 23 12

krauze@agh.edu.pl

 

Tomasz Wydro 

tel.: 12 617 30 81

wydro@agh.edu.pl

 

Opłaty:

4 500 zł