User Experience & Product Design – Projektowanie produktu i doświadczeń użytkownika

Charakterystyka studiów:

Studia User Experience & Product Design uczą podejścia do tworzenia produktów interaktywnych w oparciu o wiedzę, a nie przeczucia, tak aby zaprojektowane produkty były intuicyjne i wartościowe dla użytkowników. Studia rozwijają kompetencje badawcze, strategiczne, projektowe i liderskie. Ich program oparty jest na metodyce Human-Centered Design, czyli projektowania zorientowanego na człowieka, i jest realizowany zgodnie z duchem Lean Startup. Wykładowcy kładą nacisk na efektywne techniki badania i projektowania doświadczeń użytkownika, łatwo osiągalne także dla małych zespołów projektowych czy start-upów. Pokazują, jak włączyć działania projektowe w codzienną pracę całego zespołu, jak robić to w zgodzie z agile i ze wszystkimi interesariuszami projektu.

Studia kładą nacisk na zdobywanie wiedzy poprzez praktykę i zanurzenie w doświadczeniu, dzięki  rozwiązywaniu przez studentów realnego problemu projektowego, pracy w małych zespołach pod okiem mentorów, dzięki współpracy z partnerem biznesowym oraz zajęciom z doświadczonymi praktykami.


Program studiów:

Blok 1

·  Wprowadzenie do user experience design

·  Badania UX

·  Analiza badań jakościowych

·  Wstęp do analizy biznesowej

·  Projektowanie modeli biznesowych

·  Strategia UX

·  Warsztaty projektowe

·  Konsultacje z mentorem

 

Blok 2

·  Modelowanie

·  Inżynieria użyteczności i dostępność

·  Wzorce i systemy projektowe

·  Projektowanie treści

·  Szkicowanie rozwiązań

·  Prototypowanie

·  Interakcja w nowych technologiach

·  Projektowanie graficzne i trendy w GUI

·  Konsultacje z mentorem

 

Blok 3

·  Jakościowa ewaluacja UX

·  Badania ilościowe UX

·  Prezentacja i krytyka designu

·  Konsultacje z mentorem

 

Blok 4

·  Lean product management

·  Design thinking

·  Komunikacja i zarządzanie projektem

·  Kultura UX w organizacji

·  Technologia i społeczeństwo

·  Myślenie wizualne

·  UX w implementacji

 

Sylwetka absolwenta:

Studia kierowane są nie tylko do (przyszłych) projektantów, ale także do kierowników produktu i wszystkich decydentów, którzy pracują nad rozwojem produktów interaktywnych. Program łączy dwa światy: projektanta i kierownika produktu, pokazując, że projektowanie zaczyna się od lepszego zrozumienia użytkowników i ich problemów, a decyzje projektowe wykraczają daleko poza decyzje odnośnie wyglądu interfejsu. Studia przygotowują także do pracy w zespole i w organizacji, pokazując, że projektant nigdy nie działa w pojedynkę.


Czas trwania:

2 semestry (od IX 2019 r. do VI 2020 r.)


Termin zgłoszeń:

·  Rekrutacja na edycję VII trwa od 1 lipca (od godz. 8.00) do 3 lipca (do godz. 23.59). Wcześniejsze i późniejsze zgłoszenia nie będą rozpatrywane. 

·  Wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca o godz. 12:00. Do wszystkich kandydatów zostanie wysłana wiadomość e-mail z wynikiem rekrutacji.


Wymagane dokumenty:

·         kwestionariusz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: ux.agh.edu.pl

·         kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

·         dowód wpłaty (po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę osób przyjętych na kierunek).


Tryb zgłoszeń:

Pierwszeństwo w dostaniu się na studia będą miały osoby biorące udział we wcześniejszych rekrutacjach (tzn. takie, które złożyły dokumenty, jednak nie dostały się na studia). Za każdy wcześniejszy udział w rekrutacji kandydat uzyskuje 1 punkt. O przyjęciu na studia decyduje ilość przyznanych punktów. W przypadku osób z identyczną liczbą punktów będzie liczyła się kolejność zgłoszeń.


Liczba miejsc:
32


Miejsce zgłoszeń:
mailem na adres: chromik@agh.edu.pl


Osoby przyjmujące zgłoszenia:

Katarzyna Chromik-Myśliwiec

tel.: 12 617 42 51

chromik@agh.edu.pl


Opłaty:
7500 zł

 

Więcej informacji:

http://wh.agh.edu.pl/ux/