Przemysłowe systemy sterowania

Charakterystyka studiów:

W ramach programu studiów słuchacze zapoznają się z językiem drabinkowym i tekstem strukturalnym stosowanymi do programowania sterowników PLC firmy, Siemens (S7 300, S1200, S1500), Bernecker&Reiner oraz Moeller. W programie przewidziano również programowanie dotykowych paneli przemysłowych. Ważnym elementem zajęć są projektowanie i programowanie sterowników mikroprocesorowych oraz tworzenie schematów elektrycznych w programie EPLAN. Następnie zostanie omówione zaawansowane programowanie (inteligentne: rozmyte i neuronowe; odporne, adaptacyjne i optymalne) umożliwiające sterowanie wybranymi procesami (stanowiskami) oraz korzystanie z systemów sieciowych (ProfiNet, Profibus DP, DeviceNet). Systemy sterowania nadrzędnego i akwizycji danych (SCADA) zostaną omówione na przykładzie pakietu InTouch. Podczas zajęć przewidziano również kurs z elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz zastosowanie systemów wizyjnych i serwonapędów w przemyśle.

Dokładniejsze informacje dostępne są na stronie internetowej studiów: www.pss.agh.edu.pl.

 

Program studiów:

Semestr zimowy (100 godz.):

 • Podstawy programowania PLC (budowa i instalacja),
 • EPLAN – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • Sterowniki mikroprocesorowe,
 • Systemy wizyjne,
 • Systemy pomiarowe i analiza sygnałów,
 • Elementy hydrauliki i pneumatyki siłowej.

Semestr letni (100 godz.):

 • Zaawansowane programowanie sterowników przemysłowych PLC,
 • Algorytmy sztucznej inteligencji w sterowaniu,
 • Serwonapędy i sterowanie ruchem,
 • Programowanie paneli operatorskich w sieciach przemysłowych,
 • Systemy sterowania nadrzędnego (SCADA),
 • Seminarium dyplomowe.

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przeznaczone są dla inżynierów chcących poznać budowę i działanie oraz zastosowania przemysłowych sterowników (PLC i mikroprocesorowych). Główny nacisk położony jest na ich programowanie do konkretnych zadań, co ułatwi absolwentom studiów lepsze wykorzystanie sterowników w praktyce inżynierskiej. Oprócz sterowników przemysłowych program studiów obejmuje elementy, układy i systemy, które mogą współpracować ze sterownikami, w szczególności: systemy wizyjne, systemy kontrolno-pomiarowe, serwonapędy elektryczne oraz mechaniczne elementy i układy automatyki (z uwzględnieniem elementów elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych). Uczestnik powinien znać podstawy elektroniki, układów przełączających (algebrę Boola) oraz informatyki. Ponadto powinien posiadać umiejętność posługiwania się komputerem.

Podczas studiów ich uczestnicy nabędą umiejętność pisania programów do sterowników PLC z uwzględnieniem programowania paneli przemysłowych, doboru napędów i systemów sterowania nadrzędnego. Szczególny nacisk położony jest na algorytmy z obszaru sterowania zaawansowanego (inteligentne: rozmyte i neuronowe; odporne, adaptacyjne i optymalne), które coraz częściej występuje w przemyśle. Bazę laboratoryjną studiów stanowią stanowiska będące modelami fizycznymi obiektów przemysłowych, do których należy zaprojektować system sterownia.

 

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do IX 2019 r.)

 

Termin zgłoszeń:

od 1 IV do 30 IX 2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

 • mailowe zgłoszenie uczestnictwa w studiach,
 • kwestionariusz osobowy (według wzorca udostępnionego po zgłoszeniu kandydatury), przesłany mailowo,
 • skan dowodu osobistego i dyplomu ukończenia kierunku studiów technicznych, szczególnie automatyka, informatyka, elektryka lub zbliżonym na poziomie inżynierskim lub magisterskim, przesłany mailowo (oryginał do wglądu).

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

14 (lub 28 dla dwóch grup)

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

łącznik budynków B-3, pokój 109

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

dr inż. Krzysztof Lalik 

tel.: 12 617 50 73

tel.: 12 617 51 28

pss@agh.edu.pl

 

Opłaty:

5 900 zł (możliwość płatności w 3 ratach)

 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywać się będą przez cały rok w 12 dwudniowych blokach, co drugi tydzień (sobota i niedziela w godz. 8.00–15.00). Dodatkowy zjazd przewidziano na konsultacje dotyczące przygotowywanej pracy końcowej.