Matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli)

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły podstawowej, zawodowej i średniej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

 

Program studiów:

Semestr I (30 ECTS):

 • Teoria mnogości i logika matematyczna
 • Podstawy matematyki
 • Analiza matematyczna I
 • Równania różniczkowe
 • Wstęp do informatyki
 • Fizyka w zadaniach

Semestr II (30 ECTS):

 • Analiza matematyczna II
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i teorii miary
 • Rola pokazów doświadczalnych w nauczaniu
 • Narzędzia informatyki.
 • Programowanie i języki programowania.
 • Wykorzystanie komputera w nauczaniu.

Semestr III (30 ECTS):

 • Elementy matematyki budżetowej, finansowej i ubezpieczeniowej
 • Wybrane problemy techniki
 • Trening myślenia twórczego i trening interpersonalny
 • Dydaktyka matematyki
 • Struktury i bazy danych
 • Współczesne problemy pedagogiki i metodyki nauczania
 • Aktualne problemy w oświacie
 • Seminarium dyplomowe

Praktyka:

 • Praktyka w szkole

 

Sylwetka absolwenta:

Studia przewidziane są do absolwentów szkół wyższych: czynnych nauczycieli lub osób posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – matematyki.

 

Czas trwania:

3 semestry (od X 2018 r.)

 

Termin zgłoszeń:

Od 1 VI 2018 r. do wyczerpania limitu miejsc

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie i kwestionariusz osobowy (druki do pobrania ze strony www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe),
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • świadectwo uzyskania uprawnień do nauczania,
 • 1 zdjęcie,
 • potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej w wysokości 100 zł (nr konta na stronie www.fis.agh.edu.pl – studia podyplomowe). 

 

Tryb zgłoszeń:

kolejność zgłoszeń

 

Liczba miejsc:

60

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

ul. Reymonta 19, 30-059 Kraków

pawilon D-10, pokój 18

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Grażyna Waluś (tel.: 12 617 29 50, fax: 12 634 00 10, podyplomowe@fis.agh.edu.pl)

 

Opłaty:

3 900 zł – płatne w ratach (I semestr – 1 200 zł + 100 zł / wpisowe, II i III semestr – 1 300 zł)

 

Informacje dodatkowe:

Całość studiów obejmuje 350 godzin i jest realizowana w trzech semestrach (w tym ostatni semestr tzw. wakacyjny). Obejmują one 19 dwudniowych zjazdów (piątek od godziny 14.00, sobota do godziny 17.00).

Program studiów obejmuje praktykę w szkole (60 godz.).