15.09.2017

Trwa rekrutacja na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie


Wydziały Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki prowadzą nabór na Interdyscyplinarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, chemiczne i biofizyczne podstawy nowoczesnych technologii i inżynierii materiałowej” (FCB). Dokumenty można składać do 15 września.

Kandydatami na studia doktoranckie FCB mogą być absolwenci studiów II stopnia z zakresu: fizyki, chemii, biofizyki, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz kierunków pokrewnych.

Realizowane badania naukowe będą miały charakter interdyscyplinarny, jednak – zgodnie z obecnymi przepisami – stopień naukowy doktora będzie nadawany w jednej z następujących dyscyplin: fizyka, chemia, biofizyka, inżynieria materiałowa lub technologia chemiczna.

Studia prowadzone będą od 1 października 2017 r. wspólnie przez: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Wydział Chemii UJ, Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

Liczba miejsc na studiach doktoranckich FCB w AGH: 

  • WFiIS: 25 (dyscypliny: fizyka, biofizyka),
  • WIMiC: 12 (dyscypliny: chemia, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna).


Studia doktoranckie FCB finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje, w tym zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej