15.01.2018

Szansa dla młodych wynalazców


Trwa nabór do ogólnopolskiego konkursu „Student Wynalazca”. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 15 stycznia 2018 r.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego albo przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej bądź odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Regulamin konkursu przewiduje pięć równorzędnych nagród głównych. Ich zdobywcy wezmą udział w 46 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie, która odbędzie się w dniach 11-15 kwietnia 2018 r. Dodatkowo laureaci będą mogli zaprezentować swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków w październiku 2018 r.  

Organizatorem konkursu jest Politechnika Świętokrzyska.

Szczegółowe informacje