02.08.2018

Stypendia Narodowego Centrum Nauki dla naszych doktorantów


Troje młodych naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej otrzyma stypendia doktorskie na realizację projektów badawczych w ramach rozstrzygniętego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu Etiuda 6.

Stypendia otrzymali: 

 • mgr inż. Martyna Ekiert, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  projekt pt. „Analizy wieloskalowe wpływu procesu mrożenia na stabilność tkanek kolagenowych”
  stypendium w wysokości 89 481 zł;
   
 • mgr inż. Piotr Janus, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  projekt pt. „Measurement of W boson production in Pb+Pb collisions at 5.02 TeV with the ATLAS detector”
  stypendium w wysokości 87 537 zł;
   
 • mgr inż. Jakub Kremer, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
  projekt pt. „Measurement of W boson production in pp collisions at 5.02 TeV and optimization of electron identification in Pb+Pb collisions with the ATLAS detector”
  stypendium w wysokości 87 537 zł.


Etiuda to konkurs skierowany do naukowców stawiających pierwsze kroki na ścieżce badawczej. W jego ramach osobom przygotowującym rozprawę doktorską przyznawane są stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie. Ponadto laureaci konkursu odbywają staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymują 9 tys. zł miesięcznie.

O środki na badania w ramach konkursu Etiuda 6 ubiegało się 355 młodych badaczy reprezentujących różne dyscyplin naukowe. Narodowe Centrum Nauki przyznało stypendia o łącznej wartości 15 mln zł 147 doktorantom.