16.05.2017

KOPIPOL – „Warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych uczelni wyższych”


8 maja 2017 r. na Uczelni odbyły się zorganizowane przy współudziale Wydawnictw AGH i Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL warsztaty z zakresu prawa autorskiego dla pracowników naukowych. 

Eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawili między innymi zagadnienia związane z uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych oraz wypłatą na rzecz twórców utworów naukowych i technicznych opłat i wynagrodzeń autorskich stanowiących rekompensatę za kopiowanie ich twórczości. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia, Jacek Kargul, zreferował zasady tzw. repartycji indywidualnej. Jest to system pozwalający dzielić między uprawnionych twórców środki zainkasowane na ich rzecz przez KOPIPOL. Do pozyskiwania pieniędzy na ten cel KOPIPOL został upoważniony przez Ministra Kultury jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Pieniądze pochodzą od producentów i importerów sprzętu reprograficznego, a także podmiotów świadczących usługi reprograficzne. Na wynagrodzenia mogą liczyć autorzy utworów naukowych i technicznych publikujący je w wydawnictwach naukowych. Do tej pory Stowarzyszenie wypłaciło ponad 15 mln złotych pond 9 tysiącom autorów, których dzieła naukowe i techniczne są kopiowane. 

Korzystając z wyszukiwarki uprawnionych autorów, można sprawdzić, czy jest się uprawnionym do otrzymania wynagrodzenia w ramach repartycji indywidualnej:

www.wyszukiwarka.kopipol.pl

Dodatkowo w trakcie spotkania można było uzyskać informację o możliwości uzyskania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, na wynagrodzenia autorske za publikację w czasopismach naukowych, na organizację konferencji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz dla autorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej.