15.10.2017

Konkurs na realizację prac przedwdrożeniowych


Zapraszamy do udziału w konkursie na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w 100% z projektu „Inkubator Innowacyjności +”.

Finansowaniem mogą zostać objęte projekty pracowników i zespołów badawczych AGH, którzy chcą wdrożyć wyniki swoich prac badawczo-rozwojowych. Wydatki zaplanowane mają  podnieść poziom gotowości wdrożeniowej rozwiązana i dostosować je do zapotrzebowania rynkowego. 

Maksymalna kwota finansowania: 100 tys. złotych. 

Nabór zgłoszeń rozpoczyna się 2 października 2017 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. 

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego. 

Pierwszy etap zbierania wniosków zakończy się 15 października 2017 r. 

Kolejne etapy realizowane będą: 

  • do 15.12.2017 
  • do 15.02.2018 
  • do 15.04.2018 

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

  

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” realizowany przez konsorcjum Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Centrum Transferu Technologii AGH i Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” w trybie projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowane w ramach POIR 2014-2020, Działanie 4.4 - Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.