06.12.2016

Ankieta dla obcokrajowców dotycząca jakości studiów w Polsce


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza zagranicznych studentów do wypełnienia kwestionariusza on-line ankiety na temat jakości studiów wyższych w Polsce. Celem badania ankietowego jest lepsze poznanie opinii i doświadczeń studentów z zagranicy.

Przez studentów zagranicznych rozumie się osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, zarówno biorące udział w studiach w ramach programów wymiany, jak i studiujące na prowadzonych przez uczelnie kierunkach.

Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 10-15 minut. Ankieta jest anonimowa, a zbiorcze opracowanie wyników będzie wykorzystane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ankieta będzie dostępna do 20 grudnia 2016 r.