• Do dnia 17 maja 2021 r. przyszły promotor kandydata przesyła zgłoszenie tematu do uczestniczenia w programie "Doktorat wdrożeniowy", według ustalonego wzoru (formularz zgłoszenia zagadnienia badawczego), w wersji elektronicznej, w postaci pliku edytowalnego) do Szkoły Doktorskiej AGH na adres (sdbiuro@agh.edu.pl).
  • Do dnia 31 maja 2021 r. złożenie do MEiN przez Akademię Górniczo-Hutniczą I części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od promotorów.
  • Ogłoszenie przez Ministerstwo wyników oceny I części wniosku.
  • Kandydaci, których tematyki badawcze zostały zaakceptowane w I części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”, składają dokumenty do Szkoły Doktorskiej AGH zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.
  • Kandydaci uzupełniają i dostarczają informacje niezbędne do przygotowania II części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” w terminie wskazanym w informacji o wstępnym zaakceptowaniu propozycji badawczej.
  • Do dnia 20 września 2021 r. złożenie do MEiN przez Akademię Górniczo-Hutniczą II części wniosku w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.
  • Ostateczne rozstrzygnięcie o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie "Doktorat wdrożeniowy".
  • Podpisanie umowy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a MEiN na finansowanie programu.
  • Zawarcie umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz uczelnią. Umowa m.in. reguluje zasady współpracy miedzy stronami oraz zasady podziału i przenoszenia praw majątkowych do wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych wytworzonych w wyniku realizacji programu.

 

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków.

 

Wzór umowy trójstronnej między doktorantem, firmą zatrudniającą doktoranta oraz uczelnią