Sprawy studenckie

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2019 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 32/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 września 2018 r.

Rozdział i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na sprawy studenckie

Fundusz Naukowo-Kulturalno-Sportowy Studentów i Doktorantów

 

rodzaj działalności

2018 r.

2019 r.

 

rozdział środków na działalność

wykorzystanie tych środków

rozdział środków na działalność

wykorzystanie tych środków

 

działalność naukowa

480 000,00

470 903,71

882 820,00

-

 
 

działalność kulturalna

1 918 448,00

3 764 715,60

2 105 496,00

-

 
 

działalność sportowa

2 370 000,00

2 652 674,69

2 300 000,00

-

 
 

RAZEM:

4 768 448,00

6 888 294,00

5 288 316,00

-