Nabór na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna"

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431) ogłasza nabór na Partnera/Partnerów w celu przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna" dotyczącego realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

Pliki do pobrania

 

Wybór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna”

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie informuje, że do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia Dostępna” wyłoniono poniżej wymienione podmioty:

  • Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje nowe możliwości” (zakres działań nr: I)
  • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (zakres działań nr: II)
  • Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (zakres działań nr: III)