Informacje ogólne

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

ePUAP

/AGH/SkrytkaESP

/AGH/COP

NIP

675-000-19-23