AGH w liczbach

Liczba kierunków na studiach I stopnia: 66
Liczba kierunków na studiach II stopnia: 55

Liczba studentów: 20 562 (stan na 31 grudnia 2021 r.)

  • studia I i II stopnia: 19 512
  • studia doktoranckie i Szkoła Doktorska AGH: 1050


Słuchacze studiów podyplomowych: 1937

Liczba nauczycieli akademickich: 2184 (stan na 31 grudnia 2021 r.)

  • profesorowie: 222
  • profesorowie uczelni: 534
  • adiunkci: 1039
  • asystenci: 304
  • pozostali: 85