AGH w liczbach

Liczba prowadzonych kierunków i specjalności:
 
62 kierunki, w tym ponad 200 specjalności

 
Liczba studentów (wraz ze słuchaczami s. podyplomowych, stan na 30 listopada 2017 r.): 29 935

  • studia stacjonarne (I i II stopień): 22 339 (w tym obcokrajowcy: 616)
  • studia niestacjonarne (I i II stopień): 4010 (w tym obcokrajowcy: 8)
  • studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne): 1023 (w tym obcokrajowcy: 38)
  • studia podyplomowe: 2563 (w tym obcokrajowcy: 4)

 

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia 2017 r.) ogółem: 4167
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni: 1921
w tym:
prof. zwyczajni.: 157
prof. nadzwyczajni: 273, w tym z tytułem profesora: 75
adiunkci: 1099, w tym ze stopniem doktora habilitowanego: 237
asystenci: 392, w tym ze stopniem doktora 172
 
2) pracownicy dydaktyczni: 284
w tym:
starsi wykładowcy: 172, w tym ze stopniem doktora: 135, dr. hab.: 3
wykładowcy: 64, w tym ze stopniem doktora: 9
lektorzy: 38
instruktorzy: 10
 
3) bibliotekarze dyplomowani: 6