Własna kariera

Centrum Karier AGH

Centrum Karier jest jednostką Uczelni zajmującą się wszechstronnym doradztwem zawodowym, pomocą psychologiczną oraz organizacją warsztatów,szkoleń i wykładów (m.in. z zagadnień doskonalenia umiejętności interpersonalnych).

Prowadzi także bank ofert pracy, praktyk i staży zawodowych oraz bazę CV poszukujących pracy studentów i absolwentów. W Centrum Karier AGH można uzyskać informacje o firmach i zasadach rekrutacji oraz o programach edukacyjnych, unijnych, wymianach zagranicznych, kursach i innych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH

Celem działania AIP AGH jest propagowanie wśród studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników małopolskich szkół wyższych kreatywności i samodzielności zawodowej oraz świadczenie bezpośredniej pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. AIP AGH udziela wsparcia osobom zakładającym działalność gospodarczą, tak aby zniwelować do minimum koszty wynajmu i wyposażenia biura, porad prawnych, koszty prowadzenia księgowości itp.

Ideą Inkubatora jest umożliwienie kreatywnym i ambitnym ludziom założenia własnej firmy przy minimalnych nakładach finansowych, by po okresie inkubacji mogli już samodzielnie funkcjonować w zwykłych warunkach gospodarczych, wykorzystując zdobyte w Inkubatorze doświadczenia oraz niezbędną wiedzę. Inkubator jest instytucją wspomagającą swoich beneficjentów na każdym etapie tworzenia firmy, od pomysłu na biznes, poprzez jego urealnienie, do wdrożenia.