Progi punktowe

Poniżej publikujemy wysokości progów punktowych na studia stacjonarne pierwszego stopnia, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej w poprzednich latach. Liczba osób na miejsce na poszczególne kierunki, notowana w analogicznym okresie, dostępna jest tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że w danym naborze progi punktowe są ustalane niezależnie od progów w latach ubiegłych oraz w poszczególnych naborach (głównym i dodatkowych).

Dla danego kierunku studiów wysokość progu zależy od:

  • liczby podań na dany kierunek,
  • dostępnego limitu miejsc.

 

Podane dane mają charakter jedynie informacyjny.

Kierunek / rok rekrutacji

Próg punktowy
(nabór główny)

2013

2014

2015

2016

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

877

700

742

800

Górnictwo i Geologia

700

390

442

290

Inżynieria Środowiska

535

261

350

300

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

587

340

492

356

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

252

282

328

328

Informatyka Stosowana

600

600

700

700

Inżynieria Ciepła

 

352

486

450

Inżynieria Materiałowa

452

501

562

562

Inżynieria Obliczeniowa

350

 

398

540

Metalurgia

250

280

355

356

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

942

890

918

883

Elektrotechnika

740

711

776

718

Informatyka

920

875

934

902

Inżynieria Biomedyczna

888

820

860

800

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

 

800

848

800

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika

 

700

800

792

Elektronika i Telekomunikacja

750

780

810

798

Elektronika i Telekomunikacja (w języku angielskim)

751

700

800

761

Informatyka

932

890

918

912

Teleinformatyka

908

852

900

880

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka

880

871

890

854

Inżynieria Akustyczna

908

850

820

776

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

659

650

736

522

Inżynieria Mechatroniczna

912

706

862

782

Inżynieria Mechatroniczna (w języku angielskim)

781

706

734

670

Mechanika i Budowa Maszyn

621

640

710

640

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

830

762

818

800

Geofizyka

818

754

730

508

Górnictwo i Geologia

602

580

500

456

Informatyka Stosowana

651

708

766

732

Inżynieria Środowiska

651

551

650

502

Ochrona Środowiska

450

450

402

404

Turystyka i Rekreacja

501

450

409

400

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

856

742

742

680

Inżynieria Środowiska

434

371

382

360

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

420

405

334

354

Chemia Budowlana

619

416

464

450

Inżynieria Materiałowa

798

765

784

700

Technologia Chemiczna

685

522

518

472

Wydział Odlewnictwa

Metalurgia 

212

218

230

200

Wirtotechnologia

209

264

230

220

Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

321

321

451

340

Metalurgia

305

296

336

358

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

421

428

440

320

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia 

395

504

352

240

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

840

700

686

402

Wydział Zarządzania

Informatyka i Ekonometria 

760

700

818

780

Zarządzanie 

520

450

540

502

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

670

580

664

604

Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka  

848

700

770

600

Technologia Chemiczna  

411

350

301

300

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna

624

606

736

564

Fizyka Techniczna

716

597

680

568

Informatyka Stosowana

840

829

860

842

Wydział Matematyki Stosowanej

Matematyka

765

680

771

744

Wydział Humanistyczny

Informatyka Społeczna

 

 

 

700

Kulturoznawstwo

433

204

214

310

Socjologia

341

209

202

307