Progi punktowe (studia drugiego stopnia)

Poniżej publikujemy wysokości progów punktowych na studia stacjonarne drugiego stopnia, które obowiązywały w poprzednich latach w rekrutacji letniej (L) oraz zimowej (Z).

 

Jednocześnie informujemy, że progi punktowe są ustalane rokrocznie niezależnie od progów w latach ubiegłych. Ich wysokość zależy między innymi od liczby kandydatów oraz osiągniętych przez nich wyników z egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Podane dane mają charakter jedynie informacyjny.

 

Kierunek / rok rekrutacji

Próg punktowy

2011

2012

2013

2014

2015

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

585 (Z)

586 (Z)

593,18 (Z)

615,6 (Z)

603 (Z)

Górnictwo i Geologia

572 (Z)

559,6 (Z)

570 (Z)

622,02 (Z)

617 (Z)

Inżynieria Środowiska

601 (Z)

558,72 (Z)

619 (Z)

655,18 (Z)

585 (Z)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

581 (Z)

554 (Z)

600,38 (Z)

664,42 (Z)

645 (Z)

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

689 (Z)

718 (Z)

664 (Z)

675 (Z)

734 (Z)

Informatyka Stosowana

742 (Z)

713 (Z)

735 (Z)

655 (Z)

604 (Z)

Inżynieria Materiałowa

759 (Z)

709 (Z)

697 (Z)

657 (Z)

734 (Z)

Metalurgia

706 (Z)

683 (Z)

735 (Z)

717 (Z)

739 (Z)

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

634 (Z)

628,8 (Z)

704,8 (Z)

609,6 (Z)

703 (Z)

Elektrotechnika

699 (L)
648 (Z)

600 (L)
610 (Z)

700 (Z)

604 (Z)

700 (Z)

Informatyka

598 (Z)

584,8 (Z)

618,4 (Z)

624,8 (Z)

724 (Z)

Inżynieria Biomedyczna

666 (L)
539 (Z)

546,3 (Z)

600,4 (Z)

526,8 (Z)

547 (Z)

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika i Telekomunikacja

747 (Z)

644 (Z)

605,6 (Z)

581,2 (Z)

580 (Z)

Elektronika i Telekomunikacja (in English)

 

 

696 (Z)

858,8 (Z)

812 (Z)

Informatyka

618 (Z)

561,2 (Z)

593,6 (Z)

611,2 (Z)

651 (Z)

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka

697 (Z)

714,8 (Z)

698 (Z)

695,2 (Z)

668 (Z)

Inżynieria Akustyczna

 

782,4 (Z)

739,6 (Z)

660 (Z)

626 (Z)

Mechanika i Budowa Maszyn

636 (Z)

652,8 (Z)

624,4 (Z)

630,8 (Z)

615 (Z)

Mechatronika

749 (Z)

715,6 (Z)

674 (Z)

722 (Z)

706 (Z)

Mechatronika (in English)

772 (Z)

702 (Z)

659,6 (Z)

647,6 (Z)

644 (Z)

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Geofizyka

 

640,8 (Z)

641,4 (Z)

712 (Z)

752 (Z)

Górnictwo i Geologia

657 (Z)

596,8 (Z)

568,4 (Z)

633,6 (Z)

708 (Z)

Informatyka Stosowana

691 (Z)

647,6 (Z)

654,4 (Z)

688 (Z)

743 (Z)

Inżynieria Środowiska

667 (Z)

576,4 (Z)

584 (Z)

652 (Z)

697 (Z)

Ochrona Środowiska

640 (Z)

581,6 (Z)

602,8 (Z)

609,6 (Z)

754 (Z)

Turystyka i Rekreacja

 

605,6 (L)

620,8 (L)

674,8 (L)

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

676 (Z)

635 (Z)

740 (Z)

654 (Z)

725 (Z)

Inżynieria Środowiska

574 (Z)

663 (Z)

713 (Z)

585 (Z)

643 (Z)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

825 (Z)

 

602 (Z)

736 (Z)

 

Inżynieria Materiałowa

707 (L)
680 (Z)

685 (Z)

633 (L)
687 (Z)

836,0 (L)
641 (Z)

631 (Z)

Technologia Chemiczna

695 (L)
783 (Z)

716 (L)
662 (Z)

819 (L)

664,0 (L)
647 (Z)

605 (Z)

Wydział Odlewnictwa

Metalurgia

593 (Z)

582,8 (Z)

587,6 (Z)

599,8 (Z)

586 (Z)

Wirtotechnologia

 

 

 

 

600 (Z)

Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

619 (Z)

631,2 (Z)

582,8 (Z)

580 (Z)

584 (Z)

Metalurgia

613 (Z)

599,2 (Z)

570,4 (Z)

573,6 (Z)

576 (Z)

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

613 (Z)

592 (Z)

598,6 (Z)

573,6 (Z)

585 (Z)

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia

584 (Z)

621,4 (Z)

592,4 (Z)

651,6 (Z)

618 (Z)

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

738 (Z)

566,4 (Z)

631,2 (Z)

604,8 (Z)

611 (Z)

Wydział Zarządzania

Informatyka i Ekonometria

 

 

 

501,0 (L)

 

Zarządzanie

578,4 (L)

558,53 (L)

579,4 (L)

 526,6 (L)

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

752 (Z)

722 (Z)

568 (Z)

632,4 (Z)

611 (Z)

Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka

727 (Z)

747,2 (Z)

716,8 (Z)

639,2 (Z)

771 (Z)

Technologia Chemiczna

652 (Z)

695,2 (L)
598,4 (Z)

771,2 (L)
660,8 (Z)

808,8 (L)
639,2 (Z)

595 (Z)

Technologia Chemiczna (in English)

 

 

 

 

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna

600 (L)
620 (Z)

611 (L)
715 (Z)

659 (L)

774 (Z)

672 (Z)

Fizyka Techniczna

872 (L)
766 (Z)

748 (Z)

621 (L)
652 (Z)

741 (Z)

671 (Z)

Informatyka Stosowana

624 (Z)

657 (Z)

750 (Z)

659 (Z)

694 (Z)

Wydział Matematyki Stosowanej

Matematyka

593,6 (L)

586,8 (L)

616,8 (L)

684,0 (L)

 

Wydział Humanistyczny

Kulturoznawstwo

608,2 (L)

610,04 (L)

591,6 (L)

570,0 (L)

 

Socjologia

606 (L)

724,8 (L)

604 (L)

610,4 (L)

587 (Z)