Liczba osób na miejsce na studia stacjonarne pierwszego stopnia (w naborze głównym)

Kierunek / rok rekrutacji

Liczba osób na miejsce

2013

2014

2015

2016

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Budownictwo

6,16

4,13

5,45

4,35

Górnictwo i Geologia

2,98

1,40

1,99

1,16

Inżynieria Środowiska

1,65

0,93

1,88

1,15

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1,93

1,19

2,62

2,40

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Edukacja Techniczno-Informatyczna

0,41

0,57

1,10

1,53

Informatyka Stosowana

1,64

1,25

3,81

3,64

Inżynieria Ciepła

 

0,43

2,55

2,02

Inżynieria Materiałowa

1,07

1,23

2,16

1,94

Inżynieria Obliczeniowa

0,57

 

1,27

3,23

Metalurgia

0,41

0,31

1,48

1,75

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Automatyka i Robotyka

3,41

2,08

4,14

4,13

Elektrotechnika

1,60

1,53

3,10

3,46

Informatyka

2,88

2,45

6,90

5,58

Inżynieria Biomedyczna

4,85

4,27

4,87

4,67

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

 

2,08

3,67

3,35

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Elektronika

 

0,77

4,86

3,19

Elektronika i Telekomunikacja

1,64

2,07

3,55

2,98

Elektronika i Telekomunikacja (w języku angielskim)

1,17

0,80

3,37

2,20

Informatyka

3,42

3,00

4,49

5,38

Teleinformatyka

3,23

1,80

5,06

5,39

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Automatyka i Robotyka

3,79

3,44

5,16

4,90

Inżynieria Akustyczna

4,25

3,50

2,87

3,29

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

2,72

1,87

3,98

3,02

Inżynieria Mechatroniczna

3,43

1,55

8,06

6,21

Inżynieria Mechatroniczna (w języku angielskim)

1,95

1,52

2,15

2,78

Mechanika i Budowa Maszyn

1,88

2,05

3,34

2,81

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ekologiczne Źródła Energii

3,60

2,65

5,68

5,02

Geofizyka

1,67

1,70

1,77

1,38

Górnictwo i Geologia

1,33

1,14

1,15

0,82

Informatyka Stosowana

1,26

1,40

2,79

3,08

Inżynieria Środowiska

1,43

0,91

2,48

1,58

Ochrona Środowiska

1,19

0,73

1,37

1,28

Turystyka i Rekreacja

2,59

1,33

1,68

1,60

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Geodezja i Kartografia

4,78

3,54

3,50

3,03

Inżynieria Środowiska

1,43

1,07

1,45

2,12

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

1,32

1,67

2,13

1,97

Chemia Budowlana

1,60

1,17

2,80

3,07

Inżynieria Materiałowa

3,05

2,66

3,30

3,13

Technologia Chemiczna

1,87

1,55

2,08

2,29

Wydział Odlewnictwa

Metalurgia 

0,43

0,29

0,78

0,84

Wirtotechnologia

0,43

0,57

0,73

0,91

Wydział Metali Nieżelaznych

Inżynieria Materiałowa

0,90

0,79

2,18

1,94

Metalurgia

0,39

0,29

0,97

0,91

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

1,33

1,26

1,42

1,68

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Górnictwo i Geologia 

1,11

2,19

1,71

1,08

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

2,27

2,06

2,40

1,79

Wydział Zarządzania

Informatyka i Ekonometria 

3,02

2,68

6,22

3,76

Zarządzanie 

2,73

1,95

2,77

3,58

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji  

2,68

2,35

3,95

3,49

Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka  

3,64

2,17

3,00

2,66

Technologia Chemiczna  

1,69

1,37

1,74

1,67

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Fizyka Medyczna

1,72

1,45

2,95

2,27

Fizyka Techniczna

1,30

0,87

1,84

2,71

Informatyka Stosowana

2,87

3,10

5,54

5,55

Wydział Matematyki Stosowanej

Matematyka

2,05

1,83

2,73

2,61

Wydział Humanistyczny

Informatyka Społeczna

 

 

 

3,93

Kulturoznawstwo

2,42

1,18

1,08

1,40

Socjologia

1,87

0,98

1,07

1,28