Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – wydarzenia

Wydarzenia

W dniach 20–24 marca 2023 r. w AGH odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa „KRKRKR – WIOSNA HDK”. Pracownicy, studenci, doktoranci mogą zgłaszać się w godzinach 8.30–15.00 do tymczasowego punktu poboru zlokalizowanego w budynku Fundacji Pieśni i Tańca „KRAKUS” (ul. Reymonta 15, sala na I piętrze).

Poboru krwi dokona ekipa z Małopolskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Zalecenia dla dawców krwi:

  • należy być zdrowym i wypoczętym,
  • posiadać dowód osobisty i/lub legitymację HDK,
  • przez trzy dni poprzedzające pobranie krwi nie spożywać alkoholu. 

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości krwi niezbędnej do ratowania życia i zdrowia ludzkiego (wynik jesiennej akcji to 105 litrów krwi pełnej). Wydarzenie służy także szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa i zdrowego stylu życia wśród społeczności akademickiej. 

Organizatorem akcji jest Zarząd Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK w AGH przy współudziale Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH, Fundacji Studentów i Absolwentów AGH ACADEMICA oraz Fundacji „KRAKUS”.

Stopka