Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – wydarzenia

Wydarzenia

Seminarium: Wpływ wodoru na właściwości fizykochemiczne związków międzymetalicznych ziem rzadkich

Kolejne spotkanie z cyklu Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego odbędzie się 22 listopada 2023 r. o godz. 9.00 na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej (ul. Reymonta 19, bud. D-10, III piętro, sala D). Równocześnie prowadzona będzie transmisja w aplikacji Teams.

Referat pt. Wpływ wodoru na właściwości fizykochemiczne związków międzymetalicznych ziem rzadkich wygłosi mgr inż. Paulina Robótka (Katedra Fizyki Ciała Stałego, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH).

Link dla zdalnych uczestników

Streszczenie

Zjawisko absorpcji wodoru przez metale zostało po raz pierwszy zaobserwowane pod koniec XIX w. Jednak w ostatnich latach wodór zyskał popularność jako nośnik energii, aczkolwiek jego wydajne przechowywanie wciąż jest otwartym i cieszącym się zainteresowaniem obszarem badań. Wodorki metali cieszą się uznaniem ze względu na fakt, że zapewniają bezpieczną i wydajną metodę magazynowania wodoru. Główną zaletą magazynowania wodoru w wodorku metalu jest odwracalność reakcji. W pracy skupiłam się na wodorkach związków międzymetalicznych, ponieważ zapewniają szerszy zakres stabilności w porównaniu do wodorków czystych metali oraz charakteryzują się wyższą odpornością na tzw. cyklowanie, czyli wielokrotnie powtarzany proces absorpcji/desorpcji. Podczas seminarium zostaną przedstawione wyniki badania wpływu wodorowania na strukturę związków międzymetalicznych ziem rzadkich. Zostanie omówiona synteza związków macierzystych CeMgCo4 oraz REPdAl (gdzie RE=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy) przy pomocy pieca łukowego oraz synteza ich wodorków korzystając z metody Sievertsa. Dyfrakcja rentgenowska w niskich i wysokich temperaturach pozwoliła przeprowadzić analizę struktury krystalicznej oraz dynamiki sieci krystalicznej. Natomiast skaningowy mikroskop elektronowy umożliwił zbadanie składu chemicznego oraz obserwację mikrostruktury badanych materiałów.

Artykuły z kategorii Doktoranci

    Oops, an error occurred! Code: 20231204130452dff82e90

Najnowsze artykuły

    Oops, an error occurred! Code: 2023120413045266806073

Stopka