Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – wydarzenia

Wydarzenia

15 grudnia 2022 r. w godz. 10.00–13.00 w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy Webex odbędzie się seminarium „Systemy bilansowania i rozliczania energii elektrycznej”. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu KlastER.

Istotnym zagadnieniem w rozwoju energetyki rozproszonej (ER) są układy pomiarowe służące do rozliczeń. W Polsce rozpoczyna się proces masowej instalacji liczników zdalnego odczytu (AMI) bazujący na agregacji w czasie 15 min. Jego ewentualne spowolnienie stanowi istotne zagrożenie dla rozwoju tej formy elektroenergetyki. Równie istotny jest bezzwłoczny dostęp do danych, najlepiej z liczników wykorzystujących różne technologie komunikacyjne. To warunek rozwoju usług świadczonych przez nowych graczy na rynku energii (w tym klastry i spółdzielnie) oraz wzrostu elastyczności sieci. W wielu przypadkach potrzebne są dane agregowane w krótszych okresach (np. sekund) w celu kształtowania pożądanych profili przepływów energii i sterowania. Stosowane obecnie czasy agregacji danych oraz czas ich udostępniania przez operatorów sieciowych są dalece niesatysfakcjonujące. Celem seminarium jest opis stanu istniejącego i prezentacja możliwych rozwiązań.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego.

Do wszystkich zarejestrowanych osób zostaną wysłane link i hasło umożliwiające udział w wydarzeniu. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.

Aktualny program seminarium

To 25. wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”. Więcej informacji o wydarzeniach projektu KlastER.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 16 870 710,43 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Stopka