Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – wydarzenia

Wydarzenia

Konferencja FEBIP2022 – Focused Electron Beam Induced Processing

W dniach 13–15 lipca 2022 r. w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa FEBIP2022 – 8th Focused Electron Beam Induced Processing.

Tematyka wydarzenia związana jest z aktywnie rozwijającą się dziedziną nanotechnologii dotyczącą wytwarzania materiałów nanostrukturalnych bezpośrednimi metodami litografii elektronowej.

Celem przewodnim konferencji jest dyskusja nad najnowszymi wynikami badań, wymiana doświadczeń, edukacja młodych badaczy, rozwój sieci kontaktów i realizacja przyszłych wspólnych projektów naukowych, a także wytyczanie trendów we wspomnianej tematyce. Swój udział potwierdzili eksperci o uznanym na świecie dorobku naukowym z prestiżowych jednostek badawczych. Wystąpią oni w pięciu sesjach tematycznych poświęconych oddziaływaniom elektronów/jonów z materią, syntezie nowych prekursorów, trawieniu materiałów z wykorzystaniem gazowych prekursorów, zastosowaniom trójwymiarowych nanostruktur w obszarze nadprzewodnictwa i magnetyzmu oraz wykorzystaniu elektronów do dysocjacji molekuł w procesie nanoszenia warstw metodą ALD. Sesjom towarzyszyć będą prezentacje najnowszych wyników badań w formie wystąpień ustnych i posterowych.

Istotnym aspektem działań podjętych w ramach organizacji konferencji jest rozwój i integracja lokalnej krakowskiej sieci badawczej oraz popularyzacja tematyki konferencji w polskim, a szczególnie krakowskim środowisku naukowym. Dodatkowym celem jest promocja badań realizowanych w ACMiN AGH i instytucjach z nim ściśle współpracujących, takich jak Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS UJ.

Konferencja FEBIP organizowana jest cyklicznie co dwa lata, począwszy od 2006 r. Edycja 2022 jest częścią większego wydarzenia o nazwie Focused Charged Particle Beam Week.

Kontakt
febip2022@agh.edu.pl

WWW
acmin.agh.edu.pl/en/febip2022/

Stopka