Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – wydarzenia

Wydarzenia

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI zaprasza do udziału w sesji specjalnej VIII konferencji „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Start-up – Przemysł”, która odbędzie się 28 listopada 2022 r. w Klubie STUDIO (Kraków, ul. Budryka 4).

Wydarzenie skierowane jest do młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów. Uczestnicy mogą zgłaszać prezentacje referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych w nastepującycyh obszarach tematycznych:

  • społeczna odpowiedzialność uczelni i innych podmiotów,
  • nowe technologie informatyczne (ICT), m.in. informatyka i robotyka,
  • energetyka,
  • mechanika, mechatronika i nanotechnologie, m.in. inżynieria materiałowa,
  • gospodarka surowcami mineralnymi,
  • ochrona środowiska,
  • ekonomia i zarządzanie, m.in. metody i modele w zarządzaniu, przemysł w dobie kryzysu, innowacje i ich rola w gospodarce, innowacyjne rozwiązania w przemyśle.

Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Dla najlepszych referatów przewidziane są nagrody. Aby wziąć udział (z prezentacją lub bez), należy do 11 listopada 2022 r wypełnić i przesłać elektroniczny formularz.

Szczegółowe informacje i formularz 

Stopka