Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – wydarzenia

Wydarzenia

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne, odbywające się za każdym razem w innej części Polski. Jego celem jest zaprezentowanie oferty NCN badaczkom i badaczom pracującym w ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju oraz zachęcenie ich do udziału w konkursach organizowanych przez Centrum. Tegoroczne Dni NCN odbędą się we Wrocławiu w terminie 10–11 maja 2023 r. Gospodarzem wydarzenia będzie Politechnika Wrocławska, a współorganizatorami – jednostki naukowe z południowo-zachodniej Polski reprezentowane przez Kolegium Prorektorów ds. Nauki Uczelni Wrocławia i Opola.

W programie Dni NCN przewidziano spotkanie „Damy Radę! Spotkanie Rady NCN ze środowiskiem naukowym”, umożliwiające interakcję między wszystkimi uczestnikami. Dyskusja będzie dotyczyć założeń systemu grantowego NCN, zasad rządzących procedurami konkursowymi i odwoławczymi oraz ostatnich zmian regulaminów, w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej w Europie. Zainteresowani uczestnicy mogą zgłosić pytanie lub temat do dyskusji.

Istotnym punktem programu Dni NCN będzie również spotkanie poświęcone polityce Narodowego Centrum Nauki dotyczącej otwartych danych badawczych oraz praktycznych aspektów związanych z tym zagadnieniem. Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać, dlaczego zapewnienie otwartego dostępu jest ważne, dowiedzieć się, jak konstruować plan zarządzania danymi (ang. Data Management Plan, DMP) we wniosku do NCN oraz jak przebiega proces jego oceny. W trakcie Dni NCN będzie można wysłuchać także prezentacji laureatów konkursów NCN, którzy opowiedzą o prowadzonych przez siebie badaniach oraz uzyskanych wynikach.

Część sesji zaplanowanych w ramach Dni NCN będzie miała charakter praktyczny. Nowością w tej edycji wydarzenia będą trzy warsztaty dla wnioskodawców dotyczące oceny wniosków w NCN. Ich uczestnicy wcielą się w rolę ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych. Materiałem do pracy tzw. mock-panelu będą autentyczne wnioski, których autorzy zgodzili się na wykorzystanie ich w celach szkoleniowych. Warsztaty podzielone na trzy grupy (HS, ST i NZ) mają na celu nie tylko symulację procesu oceny wniosków w NCN, lecz również przekazanie wiedzy na temat procedur i zasad konkursowych Centrum.

Spotkania będą odbywały się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 8 we Wrocławiu.

Część spotkań ma charakter otwarty, na niektóre obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Program Dni NCN 2023

Stopka