Zakres egzaminu z dyscypliny Matematyka

 • Domkniętość widma operatora ciągłego w przestrzeni Banacha.
 • Zasada jednostajnej ograniczoności (szkic uzasadnienia).
 • Rozwinięcie w szereg Fouriera funkcji całkowalnej z kwadratem (i charakter jego zbieżności).
 • Zbieżność w normie operatorowej a silna zbieżność ciągu operatorów.
 • Zależność między operatorami symetrycznymi i samosprzężonymi.
 • Własności widma operatorów zwartych.
 • Przykład miary spektralnej, twierdzenie spektralne.
 • Przykłady zastosowań twierdzenia Hahna-Banacha.
 • Definicja przestrzeni mierzalnej, σ-algebra Borela.
 • Uzasadnienie, że każde odwzorowanie ciągłe jest mierzalne względem σ-algebr zbiorów borelowskich.
 • Dowód że każda funkcja mierzalna jest granicą pewnego ciągu funkcji prostych i mierzalnych.
 • Definicja miary. Własności ciągłości miar.
 • Konstrukcja miary Lebesgue’a (w Rn).
 • Definicja całki Lebesgue’a z funkcji ograniczonej.
 • Twierdzenie Lebesgue’a o zmajoryzowanym przechodzeniu do granicy pod znakiem całki.
 • Różniczkowanie w dziedzinie zespolonej. Równania Cauchy’ego-Riemanna.
 • Twierdzenie całkowe Cauchy’ego.
 • Rozwijalność funkcji analitycznej w szereg potęgowy.
 • Rozwijalność funkcji w szereg Laurenta.
 • Twierdzenie o jednoznaczności funkcji analitycznej.
 • Definicja przestrzeni topologicznej. Przykłady.
 • Definicje funkcji ciągłych w przestrzeniach topologicznych. Homeomorfizmy.
 • Iloczyn kartezjański przestrzeni topologicznych. Topologia Tichonowa.
 • Definicja ciągu uogólnionego. Zbieżność w przestrzeni topologicznej.
 • Zwartość obrazu zbioru zwartego przez przekształcenie ciągłe (uzasadnienie)