Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  • Oddziaływanie przemysłu górniczego na elementy środowiska.
  • Technologie eksploatacji stosowane w górnictwie podziemnym.
  • Technologie eksploatacji stosowane w górnictwie odkrywkowym.
  • Rola i znaczenie przeróbki surowców oraz technologie przeróbcze.
  • Podstawowe kierunki rekultywacji.
  • Rozwój zrównoważony oraz społeczna odpowiedzialność odnosząca się do branży górniczej.
  • Ewidencja kosztów w górnictwie w kontekście wielowymiarowej informacji na potrzeby sprawozdawcze i zarządcze.
  • Metody oceny efektywności inwestycji.
  • Funkcje zarządzania realizowane w przedsiębiorstwie górniczym.