Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku

   

 • Geologia regionalna Polski i Świata
 • Geologia strukturalna i tektonika
 • Geologia złóż surowców mineralnych
 • Sedymentologia
 • Stratygrafia i geologia historyczna z paleontologią
 • Kartografia geologiczna i teledetekcja
 • Mineralogia, krystalografia i krystalochemia
 • Hydrogeologia i hydrogeochemia z elementami modelowania
 • Petrologia skał i surowców mineralnych
 • Geochemia ogólna
 • Geomorfologia i geologia czwartorzędu
 • Metody badań minerałów i skał
 • Metodyka poszukiwań geologicznych
 • Podstawy metod geofizycznych
 • Zastosowania i interpretacja danych geofizycznych
 • Przetwarzanie danych geofizycznych