Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka IMiIP

  • Termodynamiczne podstawy procesów cieplnych.
  • Podstawowe metody pozyskiwania i przetwarzania energii cieplnej.
  • Procesy termicznej przemiany paliw konwencjonalnych i odnawialnych (spalanie, piroliza i zgazowanie);  charakterystyka poszczególnych procesów oraz charakterystyka fizykochemiczna paliw.