Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Automatyka Elektronika i  Elektrotechnika

  1. Mechanika: Zasady dynamiki Newtona. Zasada zachowania pędu. Zasada zachowania energii. Liczba stopni swobody układu mechanicznego, klasyfikacja więzów. Przypadki redukcji dowolnego układu sił. Kinematyka ruchu kulistego ciała sztywnego. Kąty Eulera. Metody układania dynamicznych równań ruchu układów o wielu stopniach swobody.

  1. Wytrzymałości materiałów: Krzywe statycznego rozciągania; charakterystyczne parametry materiałowe. Charakterystyki geometryczne figur płaskich - moment statyczny, środek ciężkości figury, momenty bezwładności, twierdzenie Steinera. Tensory naprężeń i odkształceń; przypadki szczególne: płaski stan naprężenia i odkształcenia, przestrzenny stan naprężenia i odkształcenia. Uogólnione prawo Hooke’a. Składowe naprężeń w przestrzennym stanie naprężenia, pojęcie naprężeń głównych. Koło Mohra. Czyste zginanie – zależność na naprężenia, różniczkowe równanie linii ugięcia belki. Skręcanie przekrojów kołowo-symetrycznych - rozkład naprężeń skręcających, wzory na naprężenia maksymalne i kąt skręcenia wału. Wytężenie materiału, hipotezy wytężeniowe, pojęcie naprężenia zredukowanego. Zjawisko koncentracji naprężeń. Naprężenia i odkształcenia inżynierskie oraz naprężenia i odkształcenia rzeczywiste. Krzywa Wöhlera, wyznaczanie trwałości zmęczeniowej metodą naprężenia nominalnego. Pojęcie współczynnika intensywności naprężeń, jego rola i zastosowanie w mechanice pękania.

  1. Budowa i eksploatacja maszyn: Charakterystyka przekładni cięgnowych i ich zastosowanie w budowie maszyn. Problematyka projektowania i obliczeń wałów maszynowych. Kształtowanie połączeń śrubowych poddanym obciążeniom stałym oraz zmiennym. Konstrukcja układów łożyskowań z użyciem łożysk tocznych. Czynniki wpływające na wytrzymałość zmęczeniową elementów maszyn. Charakterystyka współczesnych połączeń nierozłącznych. Warunki wytrzymałościowe elementów maszyn poddanych obciążeniom statycznym. Środki smarne – zastosowanie i funkcje pełnione w budowie maszyn.

  1. Napędy: budowa działanie i modelowanie napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych
  1. Akustyka: Cechy dźwięku i jego źródeł. Współczesne zastosowania akustyki. Metody kształtowania akustyki wnętrz. Po co jest inżynieria dźwięku?

  1. Robotyka: Budowa i modelowanie robotów. Zadnienie proste i odwrotne kinematyki. Zagadnienia statyki i dynamiki. Sterowanie robotów. Co to jest dokładność i powtarzalność manipulatora. Co to są kąty Eulera i jakie zalety ma ich wykorzystanie do opisu orientacji efektora robota. Co to jest liczba stopni swobody manipulatora. Co to są więzy holonomiczne i czy robot mobilny może być obiektem holonomicznym.

  1. Modelowanie: Modele liniowe i nieliniowe ze szczególnym uwzględnieniem obiektów mechanicznych i elektrycznych oraz procesów technologicznych. Zagadnienia mechaniki klasycznej, mechaniki płynów i termodynamiki. Charakterystyki statyczne i dynamiczne obiektów (czasowe i częstotliwościowe). Dynamika konstrukcji, modelowanie obiektów z zastosowaniem równań różniczkowych cząstkowych. Zagadnienie własne obiektów wielowymiarowych (formy drgań).