Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Inżynieria Materiałowa

 1. Mechanizm modyfikacji metali i stopów.

 2. Umacnianie stopów odlewniczych.

 3. Wpływ szybkości stygnięcia na strukturę i właściwości odlewów.

 4. Obróbka cieplna żeliwa i stopów aluminium.

 5. Klasyfikacja eutektyk, przykłady.

 6. Zarodkowanie i wzrost kryształów.

 7. Kształtowanie struktury pierwotnej odlewów.

 8. Krystalizacja i otrzymywanie kompozytów odlewanych.

 9. Wpływ głównych pierwiastków stopowych na strukturę staliwa, żeliwa i stopów aluminium.

 10. Procesy uszlachetniania stopów odlewniczych.

 11. Tworzywa na formy odlewnicze.

 12. Odlewanie ciśnieniowe stopów aluminium.

 13. Maszyny i urządzenia stosowane w technologii procesów odlewniczych.

 14. Charakterystyka odlewania do form metalowych.

 15. Charakterystyka odlewania do form piaskowych.

 16. Procesy fizykochemiczne zachodzące podczas obróbki pozapiecowej stopów żelaza.