Zagadnienia do egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Obszar Metalurgia

 1. Omów teorie utleniania siarczków metali.

 2. Omów rolę nadnapięcia wodoru w procesie otrzymywania metali z grupy żelazowców i wpływ parametrów elektrolizy na nadnapięcie wodoru i wydajność prądową.

 3. Omów proces otrzymywania miedzi w technologii pieca szybowego i pieca zawiesinowego.

 4. Otrzymywanie aluminium metodą elektrolizy soli stopionych, omów wpływ liczby kriolitowej na temperaturę topnienia elektrolitu i rozpuszczalność tlenku glinowego.

 5. Podaj termodynamiczny warunek równowagi reakcji chemicznej. Na przykładzie reakcji Boudouarda, określ wpływ ciśnienia i temperatury na równowagę tej reakcji.


Obszar Metaloznawstwo

 1. Metody umacniania metali i stopów.

 2. Jakie są mechanizmy odkształcenia plastycznego – charakterystyka.

 3. Na czym polega obróbka cieplno-plastyczna stopów Al

 4. Scharakteryzuj mosiądze i brązy.

 5. Wyjaśnij proces mechanicznej syntezy.


Obszar Przeróbka Plastyczna Metali/Przetwórstwo

 1. Wymień i omów kryteria uplastycznienia wykorzystywane w odniesieniu do materiałów metalicznych.

 2. Omów metody analitycznego szacowania parametrów siłowych procesów przeróbki plastycznej.

 3. Zdefiniuj pojęcie krzywej umocnienia metalu, omów metody jej wyznaczania.

 4. Sklasyfikuj i scharakteryzuj podstawowe procesy przeróbki plastycznej metali nieżelaznych i omów schematy procesów oraz stan naprężenia i odkształcenia w tych procesach.

 5. Opisz i scharakteryzuj metody ciągłego / półciągłego odlewania wlewków z metali nieżelaznych jako wsadu do procesów przeróbki plastycznej.