Terminy Egzaminów do Szkoły Doktorskiej AGH

 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

10.09.2019, godz. 10.00 bud. A1 s. 208

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

10-11.09.2019, godz. 10.00, bud. A4 s. 15

 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja

10.09.2019, godz. 9.00, bud. B5 s. 910

Dyscyplina Inżynieria materiałowa

11.09.2019, godz. 10.00 bud. B5 s. 910

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

10.09.2019, godz. 10.00, bud. B4 s. 4

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Dyscyplina Automatyka, elektronika i elektrotechnika

10.09.2019, godz. 9.00, bud. B1 s. 102

Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja

11.09.2019, godz. 11.00 bud. C2 s. 431

Dyscyplina Inżynieria biomedyczna 

11.09.2019, godz. 8.00, bud. C3 s. 204

 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Dyscyplina Automatyka, elektronika i elektrotechnika

10.09.2019, godz. 9.00, bud. D17 s. 3.27

Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz Informatyka

10.09.2019, godz. 9.00 bud. D17 s. 3.27 b, c

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Dyscyplina Automatyka, elektronika i elektrotechnika

11.09.2019, godz. 10.00, bud. B2 s. 21

Dyscyplina Inżynieria mechaniczna 

11.09.2019, godz. 9.00 bud. B2 s. 110

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

10.09.2019, godz. 11.00, bud. A0 s. 010

Dyscyplina Nauki o Ziemi i środowisku 

10.09.2019, godz. 9.00 bud. A0 s. 5

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Dyscyplina Inżynieria lądowa i transport 

10.09.2019, godz. 10.30, bud. C4 s. 503

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

11.09.2019, godz. 10.30, bud. C4 s. 503

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Dyscyplina Inżynieria chemiczna 

11.09.2019, godz. 9.00, bud. B8 s. 1.11

Dyscyplina Inżynieria materiałowa 

10.09.2019, godz. 9.00, bud. B8 s. 1.11

Nauki chemiczne

10.09.2019, godz. 9.00, bud. B8 s. 3.22

 

Wydział Odlewnictwa

Dyscyplina Inżynieria materiałowa

11.09.2019, godz. 10.00, bud. D8 s. 124

 

Wydział Metali Nieżelaznych

Dyscyplina Inżynieria materiałowa 

11.09.2019, godz. 10.00, bud. A2 s. 116 B

 

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

11.09.2019, godz. 11.00, bud. A4 s. 120

 

Wydział Zarządzania

Dyscyplina Nauki o zarządzaniu i jakości 

11.09.2019, godz. 11.00, bud. D14 s. 107

 

Wydział Energetyki i Paliw

Dyscyplina Inżynieria chemiczna 

11.09.2019, godz. 9.00, bud. D4 s. 118

Dyscyplina Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

10.09.2019, godz. 11.00, bud. C5 s. 109

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Dyscyplina Nauki fizyczne 

10-11.09.2019, godz. 9.00, bud. D10 s. 321

Dyscyplina Informatyka techniczna i telekomunikacja

11.09.2019, godz. 11.00 bud. C2 s. 431

Dyscyplina Inżynieria biomedyczna 

11.09.2019, godz. 8.00, bud. C3 s. 204

 

Wydział Matematyki Stosowanej

Dyscyplina Matematyka

10.09.2019, godz. 10.00, bud. B7 s. 1.1

Wydział Humanistyczny

Dyscyplina Nauki socjologiczne 

10.09.2019, godz. 10.00, bud. D13 s. 21

Dyscyplina Nauki o kulturze i religii 

11.09.2019, godz. 9.00, bud. D13 s. 21

 

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Dyscyplina Inżynieria materiałowa 

11.09.2019, godz. 10.00, bud. B5 s. 910

Dyscyplina Nauki chemiczne 

10.09.2019, godz. 9.00 bud. B8 s. 3.22

Dyscyplina Nauki fizyczne 

10-11.09.2019, godz. 9.00, bud. D10 s. 321