Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

  • Termodynamiczne podstawy procesów cieplnych.
  • Podstawowe metody pozyskiwania i przetwarzania energii cieplnej.
  • Procesy termicznej przemiany paliw konwencjonalnych i odnawialnych (spalanie, piroliza i zgazowanie); charakterystyka poszczególnych procesów oraz charakterystyka fizykochemiczna paliw.