Zakres tematyczny egzaminu z dyscypliny Inżynieria mechaniczna

  • Termodynamiczne podstawy procesów cieplnych.
  • Podstawowe metody pozyskiwania i przetwarzania energii cieplnej.
  • Procesy termicznej przemiany paliw konwencjonalnych i odnawialnych: spalanie, piroliza i zgazowanie