Zakres egzaminu z dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • Kogeneracja i poligeneracja.

 • Systemy odzysku ciepła stosowane w przemyśle i energetyce.

 • Akumulacja energii, konwersja energii i magazyny energii.Transformacja energetyczna.

 • Kotły parowe i wodne, zasady regulacji kotłów.

 • Turbiny parowe i gazowe.Podstawy spalania: prędkość spalania, stabilizacja spalania, temperatura i granica zapłonu.

 • Aspekty energetyczne i ekologiczne spalania paliw.

 • Niskotemperaturowe systemy ogrzewania.

 • Odzysk ciepła w klimatyzacji.

 • Urządzenia sprężarkowe i absorpcyjne.

 • Czynniki robocze, ziębnicze i chłodziwa.

 • Powietrze wilgotne, właściwości, wykres i-x.

 • Termoelektryczność.

 • Efekt cieplarniany i dziura ozonowa.

 • Równanie ciągłości strugi, przykłady zastosowania równania Bernoulliego. 

 • Konwekcja swobodna i wymuszona – różnice i podobieństwa. 

 • Wymiana ciepła przez promieniowanie – przykłady zastosowania w technice. 

 • Efektywność energetyczna, audyt energetyczny i certyfikacja energetyczna.

 • Komfort cieplny i wskaźniki oceny.

 • Procesy adsorpcyjne w środowisku i przemyśle.