Szczegółowy kalendarz rekrutacji zimowej na rok akademicki 2021/2022

  • Rejestracja zagadnień badawczych w systemie informatycznym Szkoły Doktorskiej AGH do 22.12.2021

  • Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym e-Rekrutacja od 07.01.2022 do 31.01.2022.

  • Składanie wniosków o dopuszczenie do rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na podstawie art. 186 ust. 2 do 14.01.2022 - wniosek wraz z wykazem osiągnięć naukowych należy złożyć w oryginale w biurze Szkoły

  • Decyzja Rady SD AGH w sprawie dopuszczenia do rekrutacji osób  ubiegających się o przyjęcie do SD w myśl art. 186 ust. 2 do 21.01.2022

  • Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego do 04.02.2022

  • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej i języka angielskiego 11.02.2022

  • Termin ogłoszenia list rankingowych  Kalendarz rekrutacji zimowej 2021/202214.02.2022

  • Termin potwierdzania podjęcia kształcenia w SD AGH - składanie Kart wpisowych,  korekta wyboru zagadnień badawczych i składanie wymaganych oryginałów dokumentów 16-17.02.2022

  • Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD 18.02.2022