Szczegółowy kalendarz rekrutacji letniej na rok akademicki 2021/2022

  • Rejestracja zagadnień badawczych w systemie informatycznym Szkoły Doktorskiej AGH do 17.07.2021
  • Rejestracja w systemie elektronicznym kandydatów dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” od 21.06.2021 do 09.08.2021.
  • Rejestracja w systemie elektronicznym kandydatów dla zagadnień finansowanych z subwencji od 21.06.2021 do 20.08.2021
  • Decyzja Rady SD AGH w sprawie dopuszczenia do rekrutacji osób  ubiegających się o przyjęcie do SD w myśl art. 186 ust. 2 do 31.08.2021
  • Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” do 20.08.2021
  • Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z subwencji do 31.08.2021
  • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 02.09.2021
  • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 03.09.2021
  • Termin ogłoszenia list rankingowych dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 06.09.2021
  • Termin potwierdzania podjęcia kształcenia w SD AGH - składanie Kart wpisowych,  korekta wyboru zagadnień badawczych i składanie wymaganych oryginałów dokumentów dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 07-08.09.2021
  • Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 09.09.2021
  • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z dyscypliny wiodącej dla zagadnień finansowanych z subwencji 21.09.2021
  • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych z języka angielskiego dla zagadnień finansowanych z subwencji 22.09.2021
  • Termin ogłoszenia list rankingowych dla zagadnień finansowanych z subwencji 24.09.2021
  • Termin potwierdzania podjęcia kształcenia w SD AGH - składanie Kart wpisowych, korekty wyboru zagadnień badawczych i składanie wymaganych oryginałów dokumentów dla zagadnień finansowanych z subwencji 27-28.09.2021
  • Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD dla zagadnień finansowanych z subwencji 30.09.2021.