Szczegółowy kalendarz rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2020/2021

 • Rejestracja zagadnień badawczych w systemie informatycznym Szkoły Doktorskiej AGH do 17.07.2020
 • Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym od 06.07.2020 do 28.08.2020
 • Termin przesłania wymaganych dokumentów (w wersji elektronicznej) do 31.08.2020
 • Termin przesłania wymaganych dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do SD AGH w myśl art. 186 ust. 2 do 21.08.2020
 • Decyzja Rady SD AGH w sprawie dopuszczenia do rekrutacji osób  ubiegających się o przyjęcie do SD w myśl art. 186 ust. 2 do 31.08.2020
 • Termin przesłania certyfikatów wymaganych do zwolnienia z egzaminu wstępnego z języka angielskiego do 25.08.2020
 • Decyzja o akceptacji/odrzuceniu certyfikatu z języka angielskiego do 07.09.2020
 • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 09.09.2020
 • Termin ogłoszenia list rankingowych dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 11.09.2020
 • Termin potwierdzania podjęcia kształcenia w SD AGH - składanie Kart wpisowych, korekta wyboru zagadnień badawczych i składanie wymaganych oryginałów dokumentów dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 14-15.09.2020
 • Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD dla zagadnień finansowanych z innych źródeł niż subwencja w tym realizowanych w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” 17.09.2020
 • Termin przeprowadzania egzaminów wstępnych dla zagadnień finansowanych z subwencji 21-22.09.2020
 • Termin ogłoszenia list rankingowych dla zagadnień finansowanych z subwencji 24.09.2020
 • Termin potwierdzania podjęcia kształcenia w SD AGH - składanie Kart wpisowych, korekty wyboru zagadnień badawczych i składanie wymaganych oryginałów dokumentów dla zagadnień finansowanych z subwencji 25-28.09.2020
 • Ogłoszenie listy osób wpisanych do SD dla zagadnień finansowanych z subwencji 30.09.2020